• 0938946173
  • 0938946173

Chuyên gia

Tiến sỹ Trần Thị Quốc Minh
Tiến sỹ Trần Thị Quốc MinhTiến sỹ tâm lý Sư phạm - Nhà giáo ưu tú- Trưỡng khoa Mầm non Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Nguyễn Đức Minh
Nguyễn Đức MinhGiám Đốc ASBUY - Cố vấn khoa học kĩ thuật STEAM
Thạc Sỹ Nguyễn Thị Hồng
Thạc Sỹ Nguyễn Thị HồngGiảng Viên Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, Cố Vấn Chuyên Môn cho các trường mầm non trên cả nước
KS. Tạ Công Viên
KS. Tạ Công ViênCố vấn Khoa Học -Công Nghệ- Sáng Tạo